logo

DTRO - xử lý nước rỉ rác

Chôn lấp là biện pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Phương pháp này là giải pháp có chi phí thấp nhất so với các phương pháp xử lý khác như đốt, hóa rắn ... Do đó, nó vẫn đang là giải pháp được sử dụng rộng rãi trong hiện tại và nhiều năm tới. Tuy nhiên, phương pháp chôn lấp mang lại rất nhiều các vấn đề ô nhiễm thứ cấp, đặc biệt là trường hợp của nước rỉ rác. Nước rỉ rác với đặc tính nồng độ ô nhiễm thay đổi theo mùa (mùa mưa và mùa khô), hàm lượng ô nhiễm hữu cơ cực kỳ cao… đã được nghiên cứu và đưa ra nhiều biện pháp xử lý khác nhau. Các phương pháp cũ sử dụng các biện pháp: sinh học (kị khí, thiếu khí, hiếu khí…), hóa-lý (keo tụ tạo bông, oxy hóa nâng cao …), các phương pháp xử lý tự nhiên (hồ sinh học, bãi lọc trồng cây…) đều gặp phải các vấn đề về: chi phí, diện tích sử dụng, lượng hóa chất tiêu tốn, khó kiểm soát quá trình …

Một hướng nghiên cứu khác được phát triển là xử lý nước rỉ rác bằng các quá trình lọc, cụ thể ở đây là thẩm thấu ngược (reverse-osmosis, RO).

Tuy nhiên, màng RO truyền thống gặp phải các vấn đề rất lớn về tắc màng khi sử dụng đối với nước đầu vào có nồng độ ô nhiễm cao. Năm 1988, hệ thống màng RO kiểu mới với tên gọi Disc Tube RO (Hệ module màng RO dạng đĩa) được áp dụng thành công để xử lý nước rỉ rác tại Ihlenberg, Đức. Hệ thống DTRO có các ưu điểm:

  • Cấu hình kênh mở
  • Chịu được độ ô nhiễm cao của dòng cấp
  • Không cần các phương án tiền xử lý phức tạp
  • Giảm nguy cơ tắc nghẽn hoặc kết tủa trên màng
  • Phân bố đều và tự làm sạch tuần hoàn thủy lực
  • Dễ dàng lắp đặt, yêu cầu diện tích lắp đặt nhỏ
  • Dễ dàng bảo dưỡng và thay thế màng khi cần thiết
Hệ thống Disc Tube RO
  • Xử lý nước rỉ rác
  • Xử lý nước mặn/nước biển
  • Xử lý nước thải