logo

Hấp hụ than hoạt tính

Tháp hấp phụ than hoạt tính sử dụng để xử lý mùi, chất ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất nhờ đặc tính hấp phụ của than hoạt tính. Các mùi này bao gồm:

  • Mùi từ các hệ thống xử lý nước thải
  • Dung môi hữu cơ sử dụng trong: Sản xuất sơn, làm sạch bề mặt...

Các hệ thống Tháp hấp phụ than hoạt tính ( AC Tower) của An Thy đảm bảo các yếu tố

  • Chất lượng khí thải đạt QCVN
  • Vỏ tháp sử dụng vật liệu: SS400, SUS304 bền với thời gian
  • Dễ dàng cho quá trình bảo dưỡng định kỳ (thay thế vật liệu)
  • Điều khiển tự động và theo dõi hệ thống (theo yêu cầu của khách hàng)
Không tìm thấy dữ liệu nào!