logo
ORP1110A. Đầu đo ORP

Đầu đo cảm biến ORP sử dụng cho nước sạch

  • Model: ORP1110A
  • Đầu đo cảm biến ORP trong nước. Ren 3/4"
  • Dải đo -2.000~2.000 mV
  • NSX: Create, xuất xứ: China