logo

Xử Lý Nước Thải

Cùng với tiến trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, An Thy phát triển các hệ thống xử lý nước thải của mình để phục vụ cho khách hàng có nhu cầu:

 • Xử lý nước thải sinh hoạt
 • Xử lý nước thải xi mạ (Xi mạ, điện tử, bán dẫn...)
 • Xử lý nước rỉ rác

Các hệ thống của Chúng tôi được các kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đã từng tham gia vào các dự án lớn thuộc: Samsung, Hyundai... cùng với các công nghệ đã được kiểm chứng là mang lại hiệu quả cho khách hàng.

Đặc biệt, An Thy còn cung cấp các dịch vụ gia tăng cho khách hàng:

 • Vận hành hệ thống
 • Cung cấp vật tư tiêu hao
 • Cải tạo/ bảo dưỡng hệ thống
DTRO - xử lý nước rỉ rác
 • Module by Pall - USA
 • Xử lý nước rỉ rác
 • Khả năng chống tắc cao
 • Module dễ bảo trì/thay thế
Nước thải sinh hoạt
 • Đa dạng option
 • Chất lượng nước đạt QCVN
 • Tuổi thọ vật liệu cao
Nước thải xi mạ
 • Công nghệ phù hợp
 • Đa dạng nguồn thải
 • Công suất lớn
 • Thiết bị tin cậy