logo

Gia nhập CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG AN THY, bạn sẽ có trải nghiệm làm việc tốt hơn.

Cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, các công nghệ xử lý nước tiên tiến áp dụng cho các ngành công nghiệp đang phát triển tại Việt Nam cùng với thử thách trước các lĩnh vực mới mà An Thy luôn tìm tòi và phát triển.

Kinh doanh

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Số lượng Ngày hết hạn Ứng tuyển
1

[ Duyên Hải Nam Trung Bộ ] Chuyên viên kinh doanh

10 Ứng tuyển

Khác

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Số lượng Ngày hết hạn Ứng tuyển
1

[Hà Nội] Chuyên viên Kế toán công nợ phải trả

10 Ứng tuyển
2

[Hà Nội] Chuyên viên Hành chính

10 Ứng tuyển