logo

Thiết bị và phụ kiện đo TDS, Điện trở, pH, ORP

Quý khách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Thiết bị kiểm tra, theo dõi độ TDS, độ dẫn điện, điện trở, độ mặn, độ pH, ORP

  • Trong tất cả các hệ thống xử lý nước và công trình xử lý nước như xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước tinh thiết, xử lý nước DI, xử lý nước nuôi trồng, xử lý nước thải...  thì việc giám sát, theo dõi kiểm tra các chỉ số TDS, độ dẫn, điện trở, độ mặn, pH, ORP... Đặc biệt rất quan trọng, nó giúp bạn đánh giá kịp thời tình trạng hoạt động của hệ thống và có biện pháp nhanh chóng duy trì toàn bộ công trình hoạt động hiểu quả, ổn định.
  • An thy Environment cung cấp các thiết bị kiểm tra nước chuyên dụng tiên tiến có chất lượng cao nhưng chi phí hợp lý nhằm giúp bạn dễ dàng quản lý cả hệ thống hoạt động hiệu quả cao.