logo

Vỏ màng RO

Vỏ màng Composite Saanvi
  • Vật liệu Composite
  • Màng 4" và 8"
  • Chiều dài đa dạng
Vỏ màng RO 4
  • Vật liệu SUS304
  • Áp suất cao
  • Dễ tháo lắp màng
  • Đường kính 4"