logo

Tái sử dụng nước thải

Hiện nay chi phí sử dụng nước của các nhà máy trong các khu công nghiệp đã tăng rất cao, điều nay dẫn đến chi phí sản xuất tăng theo, nên rất nhiều khách hàng  của An Thy đặc biệt là các nhà máy cần nhiều nước để sản xuất đã áp dụng các giải pháp xây dựng hệ thống lọc nước với nước nguồn là nước thải sinh hoạt đã được xử lý đạt tiêu chuẩn cột A của bộ quy chuẩn quốc gia về nước.

Có nghĩa là nước thải đã xử lý đến tiêu chuận cột A sẽ không thải ra môi trường mà được quay lại nhà máy để các hệ thống tái chế nước do An thy cung cấp xử lý trở thành nước sinh hoạt hoặc nước sản xuất, nước tiền xử lý RO, nước làm mát tháp giải nhiệt...

Lợi ích của các hệ thống do An Thy cung cấp:

  • Giảm chi phí vận hành 
  • Bảo vệ môi trường, giảm ảnh hưởng tới tài nguyên nước
  • Tiến tới Zero-liquid discharge (ZLD, không còn nước thải)
Tái sử dụng nước thải Nhà máy
  • Vận hành tự động
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hiệu suất thu hồi lớn
Tái sử dụng nước thải rỉ rác
  • Giảm chi phí vận hành
  • Giảm phát thải 
  • Thời gian thu hồi vốn ngắn