logo

Tái Sử Dụng Nước Thải

Bước sang thế kỷ 21, sự khan hiếm nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước đã trở thành đề tài nóng trên toàn thế giới.

Áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, trên thế giới, An Thy mang đến cho Quý khách hàng các lựa chọn tái sử dụng nước:

 • Tái sử dụng nước thải từ các hệ thống RO
 • Tái sử dụng nước từ các trạm xử lý nước thải đã qua xử lý

Lợi ích của các hệ thống do An Thy cung cấp:

 • Giảm chi phí vận hành 
 • Bảo vệ môi trường, giảm ảnh hưởng tới tài nguyên nước
 • Tiến tới Zero-liquid discharge (ZLD, không còn nước thải)
Tái sử dụng nước thải RO
 • Vận hành tự động
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Hiệu suất thu hồi lớn
Tái sử dụng nước thải sản xuất
 • Giảm chi phí vận hành
 • Giảm phát thải 
 • Thời gian thu hồi vốn ngắn