logo

Tái sử dụng nước thải Nhà máy

Các nhà máy thường có 2 nguồn nước thải chính là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất... Theo các cách thông thường thì các nguồn thải này sẽ phải xử lý trước khi thải ra môi trường. Với các nhà máy sử dụng ít thì chi phí xử lý và chi phí mua nước không vấn đề gì nhiều, nhưng với các nhà máy sử dụng nhiều nước thì đây là vấn đề đau đầu với các nhà quản lý về chi phí hàng tháng cho việc mưa nước và xử lý...

An thy đã có sẵn các giải pháp tổng hợp nhằm tối ưu chi phí sử dụng nước, đó là thiết kế những hệ thống có thể tái chế nước thải, biến nước thải tiêu chuẩn cột A thành nước nguồn để xử lý cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt