logo

Tái sử dụng nước thải RO

Nước thải từ quá trình RO (hay RO reject, RO concentrate) thường có hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) rất lớn. Các phương pháp xử lý của Chúng tôi tập trung vào việc tách chất rắn hòa tan ra khỏi dòng thải, giảm TDS nước thải xuống tới điều kiện có thể tái sử dụng. Cốt lõi của quá trình nằm ở các công đoạn:

  • Xử lý hóa lý, tách chất rắn hòa tan ra dưới dạng bùn.
  • Xử lý bằng màng RO chuyên dụng: cô đặc dòng thải, đưa dòng thải cô đặc về trạm xử lý nước thải.

Tùy thuộc vào điều kiện vận hành, chất lượng nước nguồn... của hệ thống và yêu cầu tái sử dụng, đội ngũ kỹ sư lâu năm kinh nghiệm của Chúng tôi sẽ mang giải pháp tốt nhất tới Quý khách hàng.

Không tìm thấy dữ liệu nào!