logo

Hạt nhựa trao đổi Ion | Tulsion

Giới thiệu:

Tulsion® là một thương hiệu cao cấp và nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực xử lý nước của nhà sản xuất Thermax. Series các mã sản phẩm nhựa trao đổi ion Tulsion® là dòng sản phẩm tối ưu và tiết kiệm chi phí tối đa trong các hệ thống trao đổi ion.

Các mã sản phẩm phổ biến:

- Cation: T-42Na, T-42Na FG, T-42H, T-42H UPS

- AnionA-32, A-23, A-33(OH)

- Mixbed: MB-111, MB-115, MB-1518, MB-1060

Xuất xứ sản phẩm: Thermax Limited (Chemical Division)

Dich vụ: Cung cấp sản phẩm, tư vấn kỹ thuật, khảo sát và xử lý sự cố hệ thống cho khách hàng.

Mixed bed Tulsion MB-1518
 • Hiệu suất cao
 • Tuổi thọ lâu dài
 • Phạm vi pH rộng
 • Đánh bóng nước siêu tinh khiết
Mixed Bed Tulsion MB-1060
 • Hiệu suất cao
 • Tuổi thọ lâu dài
 • Phạm vi pH rộng
 • Đánh bóng nước siêu tinh khiết
Mixed bed Tulsion MB-111
 • Tuổi thọ lâu dài
 • Chống sốc tuyệt vời
 • Dành riêng cho máy EDM
 • Dạng  trao đổi hỗn hợp
Cation Tulsion T-40 Na
 • Dung lượng trao đổi lớn
 • Dạng Ion trao đổi : Na+
 • Xử lý triệt để độ cứng
 • Tuổi thọ lâu dài
Cation tulsion T-42 Na
 • Dung lượng trao đổi lớn
 • Dạng Ion trao đổi : Na+
 • Xử lý triệt để độ cứng
 • Tuổi thọ lâu dài
Cation tulsion T-42 H
 • Dung lượng trao đổi lớn
 • Chống sốc tuyệt vời
 • Tuổi thọ lâu dài
 • Dạng Ion trao đổi : H+
CATION TULSION T-42NA FG
 • Dung lượng trao đổi lớn
 • Chống sốc tuyệt vời
 • Chứng nhận thực phẩm
 • Dạng Ion trao đổi : Na+
CATION TULSION T-42 H UPS
 • Dung lượng trao đổi lớn
 • Chống sốc tuyệt vời
 • Kiểm soát cỡ hạt đặc biệt
 • Dạng Ion trao đổi : H+
Anion TULSION A-33(OH)
 • Dung lượng trao đổi lớn
 • Phạm vi pH rộng
 • Tuổi thọ lâu dài
 • Dạng ion trao đổi : OH-