logo

Lõi lọc micro

 

Lọc Pall - USA
 • Lọc thô, lọc cặn mịn
 • Lọc siêu tinh khiết 0.2µm
 • Lọc than hoạt lính
 • Lọc ngành thực phẩm
Lõi lọc phổ thông
 • Lõi sợi quấn chất liệu PP
 • Lõi PP bông ép
 • Lõi vi sinh 0.2µm
 • Chiều dài từ 10 - 40"
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Lõi lọc Aqua
 • Lõi sợi quấn chất liệu PP
 • Lõi PP bông ép
 • Kích thước từ 10 - 40"
 • Sử dụng lọc nước