logo

Xử lý nước giếng

Nước giếng là một nguồn phổ thông được sử dụng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, tuy nhiên với các điều kiện tự nhiên khác nhau của từng khu vực, nguồn nước này có thể gặp phải các vấn đề:

  • Nhiễm kim loại nặng (sắt, mangan, asen...)
  • Độ đục và các chất rắt lơ lửng lớn, nước không trong
  • Màu và mùi gây khó chịu cho người sử dụng
  • Độ cứng cao gây hại đến các thiết bị sinh nhiệt

Đối với từng yếu tố đầu vào khác nhau cũng như ngân sách dự trù của khách hàng, An Thy cung cấp các giải pháp tối ưu hòa cho từng trường hợp, đầy đủ qua các giai đoạn:

  • Khảo sát lấy mẫu, tư vấn công nghệ
  • Thi công lắp đặt
  • Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống
Hệ thống xử lý nước giếng
  • An toàn sử dụng
  • Đạt tiêu chuẩn sinh hoạt
  • Tuổi thọ thiết bị