logo

Muối Tinh Khiết

 

Muối viên Vis-soft (VSF)
  • Xuất xứ tại Ấn Độ
  • Độ tinh khiết cao trên 99%
  • Chất lượng cao, chi phí thấp
  • Khối lượng tồn kho lớn
Muối bột V.S.Forging (VSF)
  • Xuất xứ tại Ấn Độ
  • Độ tinh khiết cao trên 99%
  • Chất lượng cao, chi phí thấp
  • Khối lượng tồn kho lớn