logo

Lõi lọc phổ thông

Lõi lọc phổ thông được An Thy Environment cung cấp với đa dạng các sản phẩm:

 • Lõi lọc bông ép
 • Lõi lọc sợi cuốn
 • Lõi lọc vi sinh

Chi phí hợp lý và luôn stock kho với số lượng lớn cho nhu cầu của khách hàng

Lõi lọc vi sinh đầu 222Fin

 

 • Dùng trong hệ lọc DI...
 • Giá thành thấp.
 • Chiều dài từ 10 - 40"
 • Đầu kiểu 222FIN
Lõi lọc vi sinh đầu DOE
 • Dùng trong hệ lọc DI...
 • Giá thành thấp.
 • Chiều dài từ 10 - 40"
 • Đầu kiểu DOE
Lõi lọc sợi cuốn
 • Chi phí hợp lý
 • Đa dạng kích thước
 • Stock kho số lượng lớn
Lõi lọc bông ép
 • Loại bỏ cặn trong nước
 • Giá thành thấp.
 • Chiều dài: 10" - 40"
 • Stock kho số lượng lớn