logo

Lõi lọc Aqua

Lõi lọc sợi cuốn Aqua
  • Cấu tạo sợi PP quấn
  • Chiều dài: 10 , 20", 30" , 40".
  • Cấp độ lọc từ 1 - 50µm
  • Giới hạn nhiệt độ max: 650C
Lõi bông ép Aqua
  • Cấu tạo bông ép PP
  • Chiều dài: 10 , 20", 30" , 40".
  • Cấp độ lọc từ 1 - 50µm
  • Giới hạn nhiệt độ max: 550C