logo

Hệ thống xử lý Mixed bed

Đối với các hệ xử lý nước truyền thống, có thể ứng dụng công nghệ khử khoáng với các cột lọc chứa hạt trao đổi cation và anion riêng biệt. Tuy nhiên ở một số yêu cầu cao hơn, cần thiết phải sử dụng hệ thống MBP (Mix-bed polisher) hay Hệ thống đánh bóng nước bằng hạt trao đổi hỗn hợp. Các cột lọc trong hệ thống MBP thường bao gồm loại hạt mix-bed được cấu thành từ các hạt trao đổi anion và cation được trộn sẵn với tỷ lệ phù hợp từ các nhà sản xuất. Ưu điểm của hệ thống MBP là có thể đưa nước lên mức điện trở 18.2 MΩ.cm, dễ vận hành.

Một bộ sản phẩm MBP tiêu chuẩn của An Thy bao gồm:

  1. Bồn chứa nước nguồn và tuần hoàn
  2. Bơm cấp nước
  3. Hệ cột MBP
  4. Đèn UV diệt khuẩn
  5. Bộ lọc xác khuẩn