logo

Hệ thống MB xử lý nước DI

Đối với các yêu cầu về nước siêu tinh khiết có điện trở suất 1 - 2MΩ.cm, chỉ cần xử dụng hệ thống xử lý nước DI truyền thống ứng dụng công nghệ khử khoáng với các cột lọc chứa hạt trao đổi cation và anion riêng biệt. Tuy nhiên ở một số yêu cầu độ tinh khiết cao hơn, cần thiết phải sử dụng hệ thống Mixed bed hay viết tắt là MB để xử lý bằng hạt trao đổi hỗn hợp. Các cột lọc trong hệ thống MB thường bao gồm loại hạt mixed bed được cấu thành từ các hạt trao đổi anion và cation được trộn sẵn với tỷ lệ phù hợp từ các nhà sản xuất. Ưu điểm của hệ thống xử lý nước DI khử khoáng MB là có thể sản xuất nước có độ tinh khiết cao đến mức điện trở 18.2 MΩ.cm và dễ vận hành.

Một bộ sản phẩm MB tiêu chuẩn của An Thy bao gồm:

  1. Bồn chứa nước nguồn và tuần hoàn
  2. Bơm cấp nước
  3. Hệ cột MB-115 hoạc MB111 hoặc MB1518
  4. Đèn UV diệt khuẩn
  5. Bộ lọc xác khuẩn micro 0.2um
  6. Điện trở suất : >18.2 MΩ.cm