logo
Bộ mixed bed 5m³/giờ

Hệ thống MBP được sản xuất bởi An Thy có các lựa chọn cho khách hàng:

  • Công suất: từ nhỏ (dưới 3m³/giờ) đến lớn (40m³/giờ)
  • Hạt Mix-bed Tulsion MB1518, 115, 1060... sản xuất bởi Thermax - Ấn Độ
  • Đường ống: SS316L, Clean PVC...

Ứng dụng cho các ngành:

  • Điện tử
  • Bán dẫn
  • Nhiệt điện
  • Chạy thận