logo

Màng RO | UF | Lõi lọc

Màng RO, màng UF, lõi lọc và các ứng dụng trong xử lý nước.

Việc ứng dụng màng lọc vào các ngành công nghiệp đã trở thành tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Các loại màng khác nhau được sử dụng trong các quy trình: xử lý nước mặt, xử lý nước ngầm, tạo ra nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết hoặc xử lý nước thải...Đặc biêt trong một hệ thống xử lý nước hiện đại, đòi hỏi yêu cầu chất lượng nước cao, các loại màng là vật tư không thể thiếu. Các loại màng cơ bản và ứng dụng của chúng bao gồm:

 • Màng RO (Reverse osmosis - Màng thẩm thấu ngược) ứng dụng trong: xử lý nước sinh hoạt (ăn uống), xử lý nước nhiễm mặn, xử lý nước biển, xử lý nước tinh khiết...

 • Màng UF (Ultrafiltration - Màng siêu lọc) ứng dụng trong: xử lý nước mặt, xử lý nước ngầm, bảo vệ màng RO và các hệ thống xử lý nước tinh khiết & siêu tinh khiết...

 • Lõi lọc MF (Microfiltration - Màng vi lọc) ứng dụng trong: công nghệ thực phẩm, công nghệ dược phẩm, xử lý nước ngành điện tử/bán dẫn, nước cấp sinh hoạt....

Màng lọc RO
 • Màng RO áp cao
 • Màng RO áp thấp
 • Màng RO chống tắc
 • Màng RO nước biển
Màng lọc UF
 • Màng UF Pall Water - USA
 • Màng UF Hydramem - India
 • Màng UF - China
 • Dùng xử lý nước cấp
Lõi lọc micro
 • Lọc Pall Water - USA
 • Lọc Aqua
 • Lọc phổ thông
 • Ngành thực phẩm, dược, điện tử...
Disc Tube RO
 • Xử lý nước rỉ rác
 • Xử lý nước mặn
 • Xử lý nước TDS cao