logo

Hệ RO gia đình

 

Hệ thống RO vừa và nhỏ
  1. Công suất lớn
  2. Dễ dàng bảo trì
  3. Vận hành tự động