logo

Hệ thống UF

Hệ thống UF được sử dụng để loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước ngầm, nước mặt hoặc làm tiền xử lý cho hệ thống RO. Dựa trên công nghệ sợi rỗng loại bỏ:

 • Thạch tín (Asen)
 • Vi khuẩn
 • Sắt và Mangan
 • Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
 • Độ đục

Ngoài ra, các lợi ích khác của hệ thống UF được chế tạo bởi An Thy Environment bao gồm:

 • Chất lượng nước lọc vượt trội
 • Tuổi thọ cao, màng có độ xốp cao
 • Chi phí vận hành thấp
 • Phát sinh nước thải tối thiểu
 • Cài đặt đơn giản và nhanh chóng
 • Diện tích sử dụng nhỏ
 • Màng UF sản xuất bởi tập đoàn Pall, Hòa Kỳ.
Hệ thống UF
 1. Công suất lớn
 2. Dễ dàng bảo trì
 3. Vận hành tự động