logo
Hệ thống UF

Hệ thống UF với đa dạng các công suất, phục vụ:

  • Tiền xử lý cho màng RO
  • Xử lý nước mặt

Đặc biệt, An Thy kết hợp với Pall Water đưa ra các thiết kế tiên tiến nhất, đã được áp dụng tại các nước phát triển trên thế giới với các dự án:

  • Xử lý nước mặt công suất rất lớn (thành phố)
  • Các hệ thống di động trong container