logo

Than hoạt tính Norit

Than hoạt tính Norit tại kho An Thy
Than hoạt tính Norit tại kho An Thy

GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 • Norit PK 13M là than hoạt hóa dạng hạt, có dải áp dụng rộng trong nhiều ứng dụng ứng dụng xử lý nước và khí, bao gồm nước uống trực tiếp và các hệ thống xử lý nước, xử lý khí thải.
 • Hấp phụ tốt tồ dư hóa chất, phân bón, clo dư trong nước sinh hoạt, làm trong nước
 • Khử màu, mùi, hấp phụ cặn mịn siêu nhỏ, xử lý chất hữu cơ tổng hợp
 • Norit PK 1-3 đáp ứng các yêu cầu của Codex hóa chất thực phẩm Hoa Kỳ (Phiên bản thứ 5, 2004) và tiêu chuẩn nước uống EN 12915 (Bình thường hóa châu Âu, 2003).

 

THỐNG SỐ KỸ THUẬT

 • Chỉ số Iodine : 700 - 800
 • Kích thước hạt > 3.15 mm tối đa 10% khối lượng
 • Kích thước hạt > 0.71 mm tối đa 5% khối lượng
 • Diện tích bề mặt : 875 m2/g
 • Dung trọng khối : 290kg/m3
 • Kích thước hạt hiệu quả : 1.2 mm
 • Đóng gói : 12.5kg/bao

     

Không tìm thấy dữ liệu nào!