logo

Màng UF phổ thông

 

UF Inox gia đình
  • Vật liệu Inox
  • Vệ sinh bằng dòng nước
  • Tuổi thọ lâu dài
  • Chi phí hợp lý
Màng UF 4046 (90A)
  • Vật liệu nhựa
  • Dễ dàng tháo lắp
  • Lọc nước sinh hoạt
  • Bảo vệ màng RO