logo

Điện cực cảm biến (Sensor)

Quý kách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Điện cực theo dõi độ TDS, độ dẫn, điện trở, độ mặn, pH, ORP..

An thy Environment có sẵn các điện cực với các chức năng và dải đo đa dạng như đo độ TDS, độ dẫn, độ mặn, điện trở, pH, ORP đáp ứng đầy đủ công việc

Ứng dụng

- Xử lý nước sinh hoạt, nước tinh khiết

- Xử lý nước khử khoáng DI

- Xử lý nước nuôi trồng, nước nhiễm lợ