logo

Đầu điện cực cảm biến

Quý kách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Điện cực theo dõi độ TDS, độ dẫn, điện trở, độ mặn, pH, ORP..

An thy Environment có sẵn các điện cực với các chức năng và dải đo đa dạng như đo độ TDS, độ dẫn, độ mặn, điện trở, pH, ORP đáp ứng đầy đủ công việc Ứng dụng

- Xử lý nước sinh hoạt, nước tinh khiết

- Xử lý nước khử khoáng DI

- Xử lý nước nuôi trồng, nước nhiễm lợ

ORP1110A. Đầu đo ORP
 • Đầu đo cảm biến ORP
 • Dải đo -2,000~2,000 mV
 • Dây dài: 10 m
 • Kiểm tra online ORP nước
PH1110A. Đầu đo pH
 • Đầu đo cảm biến pH
 • Dây dài: 10 m
 • Dải đo pH: 0.00 ~ 14.00
 • Kiểm tra pH nước online
Đầu đo Điện trở suất. CON3131-13
 • Đầu đo điện trở suất nước
 • Vật liệu: SS316L
 • Dây dài: 10 m
 • Cảm biến 0.01cm-1
 • Dải đo 0.5 ~ 18.25 MΩ.cm
Đầu đo TDS, độ dẫn nước lợ. CON2136-14
 • Đo TDS, Độ dẫn nước lợ
 • Vật liệu chế tạo: Graphite
 • Cảm biến: 10.0cm-1
 • Dây dài: 5 m
 • Đọ dẫn 0.5~20,000 μS/cm
 • TDS: 250~10,000 ppm
Đầu đo TDS, Độ dẫn. CON3134-14
 • Đo TDS, độ dẫn điện nước
 • Vật liệu: SS316L
 • Dây dài: 5 m
 • Cảm biến 1.0cm-1
 • Dải đo 1.0~2,000 μS/cm
 • TDS: 0.25ppm~1,000 ppm
Đầu đo TDS, Độ dẫn. CON3133-13
 • Đo dải thấp trong nước
 • Vật liêu: Vỏ nhựa
 • Dây dài: 5 m
 • Cảm biến 0.1cm-1
 • Dải đo 0.5~199.9 μS/cm
 • TDS 0.25ppm~99.9 ppm
Đầu đo TDS, Độ dẫn. CON1134-13
 • Đo TDS, độ dẫn điện nước
 • Vật liệu: Vỏ nhựa
 • Dây dài: 3 m
 • Đầu đo cảm biến 1.0cm-1
 • Dải đo 1.0~1999 μS/cm
 • TDS 0.25ppm~999.9 ppm