logo
Đầu đo TDS, Độ dẫn. CON3134-14

Đầu đo độ dẫn / TDS  trong nước

  • Model: CON3134-14
  • Dải đo độ dẫn: 1.0~2,000 μS/cm
  • Dải đo TDS: 0.25~1,000 ppm
  • Đầu đo cảm biến 1.0cm-1
  • Vật liệu: SS316L
  • Kêý nối ren ngoài 1/2"
  • Dây 5m
  • NSX: Create
  • Xuất xứ: China