logo
Đầu đo TDS, Độ dẫn. CON3133-13

Đầu đo Độ dẫn / TDS trong nước

  • Model: CON3133-13
  • Đo độ dẫn: 0.5~200 μS/cm
  • TDS: 0.25ppm-99.9ppm
  • Điện cực 0.1cm-1, chất liệu vỏ nhựa. Ren ngoài 1/2". Dây 5 m
  • NSX: Create, xuất xứ: China