logo
Đầu đo TDS, độ dẫn nước nhiễm mặn

Đầu đo TDS (ppm) và độ dẫn (µS/cm). Dùng đo nước có độ nhiễm lợ cao. Dùng được với các mặt điều khiển hiển thị series CCT-3300 và CCT-5300

  • Model: CON2136-13
  • Dải đo độ dẫn: 0.5 ~19,999 µS/cm
  • Dải đo TDS: 250ppm - 9.999ppm
  • Cảm biến hằng số 10.0cm-1
  • Chất liệu đầu cảm biến:  Graphite.
  • Đo độ dẫn, TDS trong nước.
  • Dây 5 m. Kết nối ren ngoài 1/2"
  • NSX: Createc