logo
Đầu đo TDS, độ dẫn nước lợ. CON2136-14

Đầu đo Độ dẫn / TDS, dùng đo nước có độ nhiễm lợ cao

  • Model: CON2136-13
  • Dải đo độ dẫn: 0.5 ~19,999 µS/cm
  • Dải đo TDS: 250ppm - 9.999ppm
  • Cảm biến hằng số 10.0cm-1
  • Chất liệu Graphite.
  • Đo độ dẫn, TDS trong nước.
  • Dây 5 m. Kết nối ren ngoài 1/2"
  • NSX: Create
  • Xuất xứ: China.