logo

Disc Tube RO

Giới thiệu

Công nghệ xử lý Disc Tube RO - RO dạng đĩa lợi dụng ưu điểm của màng RO để tách các chất thải ra khỏi dòng nước với nâng cấp kênh hở giúp giảm khả năng tắc màng. Các hệ thống sử dụng Disc Tube RO đã được Pall Water ứng dụng tại nhiều nơi trên thế giới để xử lý các vấn đề khó nhất cho ngành nước: Xử lý nước rỉ rác, Xử lý nước biển...

Ứng dụng

  • Xử lý nước rỉ rác
  • Xử lý nước thải công nghiệp có nồng độ ô nhiễm cao
  • Xử lý nước biển, nước nhiễm mặn
  • Loại bỏ thành phần xác định trong các ngành công nghiệp
Disc Tube RO
  • Xử lý nước rỉ rác
  • Xử lý nước biển
  • Xử lý nước thải
  • Xử lý nước nhiễm mặn