logo

Lưu lượng kế và thiết bị phân tích nước

Tổng hợp thiết bị đo lường chất lượng tốt

 

Thiết bị đo lường và phân tích

Khi bạn cần theo dõi kiểm soát đánh giá phân tích tình trạng nước, hoặc công trình sử dụng nước, và các công trình bảo vệ môi trường của mình... Bạn cần phải có dụng cụ thiết bị phân tích theo dõi để thực hiện. Việc phân tích nước được thực hiện để xác định các yếu tố chỉ số khác nhau trong nước, chẳng hạn như:

  • Độ đục, độ pH, ORP, độ TDS, điện trở, TSS, độ mặn, độ dẫn điện, áp suất, lưu lượng...

An thy cung cấp các thiết bị kiểm tra nước chuyên dụng tiên tiến có chất lượng cao nhằm giúp bạn phân tích tình trạng nguồn nước của bạn. Nếu bạn muốn kiểm tra chất lượng nước của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để lựa chọn thiết bị phù hợp.