logo

Than hoạt tính

 

Than hoạt tính Trà Bắc
 • Than hoạt tính gáo Dừa
 • Than hoạt tính  Anthracite
 • Than Anthracite
 • Các sản phẩm khác
Than hoạt tính Calgon
 • Model: HPC super 830 
 • Than hoạt tính xử lý nước
 • Than hoạt tính xử lý khí
 • Than hoạt tính lọc vàng
 • Ứng dụng đặc biệt khác
Than hoạt tính Kalimati
 • Xuất xứ : Kalimati-Ấn Độ
 • Than hoạt tính cao cấp
 • Tiết kiệm chi phí
 • Hiệu quả xử lý cao

 

Than hoạt tính Eaupure
 • Xuất xứ : Eaupure - Ấn Độ
 • Than hoạt tính cao cấp
 • Hiệu quả xử lý tốt
 • Tiết kiệm chi phí