logo

Than hoạt tính

Than hoạt tính

       Than hoạt tính, là một dạng carbon thường được sử dụng để lọc các chất gây ô nhiễm từ nước và không khí, trong rất nhiều ứng dụng khác. Nó được xử lý (kích hoạt) để có các lỗ xốp nhỏ, thể tích thấp giúp tăng diện tích bề mặt sẵn sàng cho quá trình hấp phụ (quá trình này không giống với quá trình hấp thụ) hoặc phản ứng hóa học. Quá trình kích hoạt làm cho than xốp và hạt của nó có tỷ lệ diện tích bề mặt trên thể tích rất cao. 

       Do mức độ vi xốp cao, một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 3.000 m2 (32.000 sq ft) như được xác định bởi sự hấp phụ khí.Than củi, trước khi kích hoạt, có diện tích bề mặt cụ thể trong khoảng 2,0–5,0 m2/g. Mức kích hoạt đủ cho ứng dụng hữu ích chỉ có thể thu được từ diện tích bề mặt cao. Xử lý hóa học hơn nữa thường tăng cường tính chất hấp phụ.

       Than hoạt tính thường được làm từ các nguyên liệu phế phẩm như vỏ dừa, gỗ, tre và than cốc.

       Úng dụng của than hoạt tính được sử dụng trong nhiều ngành nghề như lưu trữ metan và hydro, lọc không khí, khử ion điện dung, hấp phụ siêu điện dung, thu hồi dung môi, khử caffein, tinh chế vàng, chiết xuất kim loại, lọc nước, y học, xử lý nước thải, bộ lọc không khí trong mặt nạ phòng độc, bộ lọc trong khí nén, làm trắng răng, chăm sóc da, phụ gia thực phẩm, sản xuất hydro clorua và nhiều ứng dụng khác.

 

An Thy là nhà cung than hoạt tính số lượng lớn nhất, với rất nhiều cấp phẩm chất phù hợp với công việc của khách hàng. Kho hàng thuộc vào top lớn nhất khu vực, vị trí thuận tiện xe đến bốc hàng

Đối tượng khách hàng là những công ty, đơn vị trong ngành xử lý nước, xử lý khí thải, các nhà máy có trạm xử lý nước, tháp lọc khí...

 

Xem tiếp

Than hoạt tính Trà Bắc

Nhà máy Trà Bắc có dãy sản phẩm than hoạt tính áp dụng nhiều lĩnh vực: 

1.  Than hoạt tính từ gáo dừa dạng hạt xử lý nước sinh hoạt, nước tinh khiết

2.  Than hoạt tính từ gáo dừa dạng bột xử lý nước thải

2.  Than hoạt tính gáo dừa dạng hạt xử lý khí thải

3.  Than hoạt tính từ gáo dừa khai thác vàng

4.  Than hoạt tính từ anthracite

5.  Than anthracite

Xuất xứ : Trà Bắc

Xem tiếp

Than hoạt tính Norit

Model: Norit PK13M

Là than hoạt tính dạng hạt, dùng tốt trong nhiều ứng dụng ứng dụng xử lý nước và khí, bao gồm nước uống trực tiếp và xử lý nước, xử lý khí thải.

Đáp ứng các yêu cầu của US Food Chemicals Codex (5th edition, 2004)
và tiêu chuẩn nước uống EN 12915 (European Normalisation, 2003)

Xuất xứ : Norit / Hà Lan

Xem tiếp