logo
PH1110A. Đầu đo pH

Đầu đo cảm biến pH sử dụng cho nước sạch

  • Model: PH1110A
  • Đầu đo cảm biến PH trong nước. Ren 3/4"
  • Dải đo 0.00 - 14.00
  • NSX: Create, xuất xứ: China