logo
Vỏ màng Composite Saanvi

Vỏ màng RO vật liệu Composite SAANVI, sử dụng cho cả màng 4" và màng 8".

Chúng tôi có nhiều loại size chứa: 1, 2, 3.. tới 7 màng theo yêu cầu của Khách hàng.