logo

CUNG CẤP HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC COOLING, CHILLER CHO NHÀ MÁY DỆT MAY

 • 03/08/2021
 • 1. Cung cấp hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn cho Cooling:

  • Hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn : Maxtreat 2500
  • Hóa chất diệt vi sinh : Maxtreat 6910
  • Khối lượng : 2,500 kg/năm
  • Nhà sản xuất : Thermax-Ấn Độ.
  • Hệ thống châm hóa chất .

   2. Cung cấp hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn, vi sinh cho Chiller:

  • Hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn  : Maxtreat 2925
  • Hóa chất diệt vi sinh : Maxtreat 6910
  • Khối lượng : 1,500 kg/năm

   3. Dịch vụ kỹ thuật :

  • Kiểm tra định kỳ hệ thống 01 lần/tháng
  • Gửi báo cáo cho nhà máy, đánh giá hiệu quả xử lý, đề xuất giải pháp tối ưu.

  Trong suốt quá trình cung cấp hóa chất và kiểm soát bởi đội ngũ kỹ thuật của An Thy, hệ thống Cooling,Chiller được bảo vệ toàn diện. Hệ thống luôn sạch sẽ, không bị cáu cặn đã đem lại giá trị lớn cho nhà máy.  Qua đó, chúng tôi đã giữ trọn niềm tin và sự cam kết với nhà máy.

   Bài viết liên quan