logo

Hệ thống

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC/KHÍ

Với hơn 10 năm kinh nghiệm là nhà cung cấp các giải pháp xử lý nước, khí và các giải pháp môi trường khác  An Thy tự hào đã cung cấp tới khách hàng hàng trăm hệ thống xử lý nước với đa dạng công suất và ứng dụng.

Đặc biệt trong các ngành: Dược, Điện tử, Bán dẫn... với các hệ thống RO&DI, Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý khí thải

An Thy cung cấp nhiều lựa chọn hệ thống chìa khóa trao tay để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bất kỳ ứng dụng thương mại hoặc công nghiệp quy mô nào. Kinh nghiệm sâu rộng của An Thy trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất cho phép tận dụng thư viện khổng lồ các giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Hệ Thống RO / UF
 • Đa dạng công suất
 • Đa dạng nguồn nước
 • Tuổi thọ lớn
 • Thiết kế thông minh
Lọc Tổng Công Suất Lớn
 • Đa dạng công suất
 • Dễ dàng vận hành/bảo trì
 • Tuổi thọ vật liệu/thiết bị lớn
 • Nước thành phẩm đạt yêu cầu cao
Hệ Thống nước D.I
 • Nước DI chất lượng cao
 • Tuổi thọ lâu dài
 • Thiết kế dạng skid tiện lợi
 • Linh hoạt cho bảo dưỡng
Hệ Thống Làm Mềm
 • Nước mềm tiêu chuẩn cao
 • Vật liệu tuổi thọ cao
 • Chi phí vận hành thấp
Lọc Tổng Gia Đình
 • Đa dạng option
 • Chất lượng nước đạt QCVN
 • Tuổi thọ vật liệu cao
 • Vật liệu chuẩn NSF
Xử Lý Nước Cấp
 • Đa dạng nguồn nước
 • Thành phẩm đạt QCVN
 • Dễ dàng vận hành
Xử Lý Nước Thải
 • Nước thải xi mạ
 • Nước thải sinh hoạt
 • Thiết bị chất lượng
 • Dịch vụ gia tăng
Xử Lý Khí Thải
 • Khử mùi
 • Giảm hơi acid/base
 • Bảo trì định kỳ
Tái Sử Dụng Nước Thải
 • Giảm chi phí vận hành
 • Bảo về môi trường
 • Tiến tới ZLD