logo
Housing vỏ nhựa

Housing vỏ nhựa sử dụng vật liệu vỏ PVC chịu được nước nhiễm mặn và hóa chất, sử dụng cho:

  • Tiền xử lý nước biển/nước lợ, bảo vệ màng RO
  • Hệ thống CIP màng RO
  • Xử lý cặn hóa chất