logo
Cát trắng cáo cấp lọc nước

Cát/sỏi lọc nước được cung cấp bởi An Thy Environment với các ưu điểm:

  • Cỡ hạt tiêu chuẩn, hệ số đồng nhất cao
  • Hàm lượng SiO2 lớn hơn 98%
  • Sản phẩm đặc chủng dành riêng cho các yêu cầu dự án
  • Số lượng lớn đến rất lớn