logo

Than hoạt tính Kalimati

Kalimati là nhà sản xuất than hoạt tính cao cấp hàng đầu Ấn Độ.

Sản phẩm Than hoạt tính  Kalimati được sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu bao gồm than non, than bùn, than bitum, dừa và gỗ.

Các sản phẩm của Kalimati có chi phí rất hợp lý, hiệu quả xử lý đem, mang lại sự tin cậy cho khách hàng.

Một số ứng dụng phổ biến của dòng than hoạt tính Kalimati:

  • Xử lý khí và khí thải .
  • Khử mùi .
  • Khử màu.
  • Xử lý nước sinh hoạt .
  • Xử lý nước thải.
  • Xử lý nước công nghiệp.
Than hoạt tính Neersorb
  • Xuất xứ: Kalimati-Ấn Độ
  • Chuyên lọc khí thải
  • Giá rẻ, tiết kiệm chi phí
  • Hiệu quả xử lý cao