logo

Thay thế than hoạt tính lọc khí - Nhà máy điện tử

 • 05/08/2021
 • Sản phẩm và dịch vụ: Cung cấp than hoạt tính xử lý khí thải và dịch vụ thay thế

  Khách hàng: Nhà máy sản xuất bán dẫn

  Các hệ thống xử lý khí thải sử dụng than hoạt tính cần định kỳ được thay thế để đảm bảo hiệu suất làm việc, tránh gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường không khí. Tùy thuộc vào thiết kế hệ thống, định kỳ hàmg năm có thể tiến hành thay thế 1-3 lần.

  Các sản phẩm tại dự án do An Thy cung cấp với các lợi ích:

  • Thời gian thi công ngắn
  • Than hoạt tính rõ ràng nguồn gốc và chất lượng, được kiểm định 100% trước khi thay
  • Than đóng túi lưới, giảm thiểu ô nhiễm và thời gian thi công