logo

Nước thải xi mạ

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ của An Thy ứng dụng cho các ngành:

 • Xi mạ
 • Điện tử
 • Bán dẫn

Với đặc điểm nguồn nước thải phân chia:

 • Nước thải acid đặc
 • Nước thải kiềm
 • Nước thải chứa Xyanua (CN-)
 • Nước thải chứa Crom
 • Nước thải từ quá trình rửa linh kiện
 • Nước thải chứa kim loại: Đồng, Nhôm, Kẽm, Niken...
Hệ thống xử lý nước thải xi mạ
 • Công nghệ phù hợp
 • Đa dạng nguồn thải
 • Công suất lớn
 • Thiết bị tin cậy