logo
Van tự động WS1.5CI

Van tự động cột than/cát hoặc làm mềm

  • Dòng sản phẩm: WS1.5CI
  • Công suất: ≤ 15.9 m³/giờ
  • Thân van bằng đồng. Cổ van 4". Kết nối ren trong 48. Thải ren ngoài 21. Hút muối nối nhanh 1/2" (với van làm mềm).

Các model:

  • V15CIBTZ-05 - Tự động cột than cát, theo thời gian
  • V15CIDTH-05 - Tự động cột làm mềm, theo thời gian
  • V15CIBMZ-05 - Tự động cột than cát, theo lưu lượng
  • V15CIDMH-05 - Tự động cột than cát, theo lưu lượng

Chú ý:

  • Van tự động hãng Clack sử dụng chung bộ main điều khiển cho cả van cột than/cát và cột làm mềm.
  • Option lựa chọn thời gian/Lưu lượng chỉ có với kết nối từ 1.5" (48) trở lên.
  • Van 1" mặc định có rửa ngược/hoàn nguyên theo lưu lượng