logo
Van tự động WS1CI

Van tự động cột than/cát hoặc làm mềm

  • Dòng sản phẩm: WS1CI
  • Công suất: ≤ 6.1 m³/giờ
  • Cổ van 2.5". Kết nối ren ngoài 34. Thải ren ngoài 21. Hút muối nối nhanh 3/8"(với van làm mềm).

Các model:

  • V1CIBMZ-03 - Tự động cột than cát
  • V1CIDMK-03 - Tự động cột làm mềm

Chú ý:

  • Van tự động hãng Clack sử dụng chung bộ main điều khiển cho cả van cột than/cát và cột làm mềm.
  • Option lựa chọn thời gian/Lưu lượng chỉ có với kết nối từ 1.5" (48) trở lên.
  • Van 1" mặc định có rửa ngược/hoàn nguyên theo lưu lượng