logo

Hệ thống EDI và MBP 20m³/giờ - Nhà máy bán dẫn

 • 03/08/2021
 • Sản phẩm: Hệ thống EDI và MBP 20m³/giờ

  Ứng dụng: Cung cấp nước siêu tinh khiết cho sản xuất bán dẫn

  Công nghệ: EDI, Mix-bed polisher

  Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, các nhà cung cấp nước ngoài không thể sản xuất và lắp đặt sản phẩm tại Việt Nam, chủ đầu tư là doanh nghiệp lớn trong ngành bán dẫn đã tin tưởng và giao gói thầu "Nâng cấp công suất hệ thống nước DI" cho An Thy Environment. Chất lượng hoàn thiện của hệ thống tương đương với sản phẩm được sản xuất tại các nước phát triển bởi nhà thầu nước ngoài.

  Mặt bằng triển khai cũng là một yêu cầu khó đối với dự án này. Tại hiện trường, các hệ thống Ultility của khách hàng đã tồn tại, dẫn tới diện tích lắp đặt hệ thống mới bị hạn chế. Ngoài ra, yêu cầu các giải pháp chuẩn bị sẵn để tiếp tục nâng công suất lên thêm 20m³/giờ nữa từ phía khách hàng cũng đòi hỏi đội ngũ thiết kế phải đưa ra phương án vừa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vừa đảm bảo lắp đặt trong mặt bằng hạn chế.

  1. Công suất hệ thống:

  • Hệ thống EDI: Công suất 20m³/giờ, nước thành phẩm đạt điện trở > 15 MΩ / cm
  • Hệ thống Mix-bed Polisher: Công suất 20m³/giờ, nước thành phẩm đạt điện trở > 18.25 MΩ / cm

  2. Sản phẩm sử dụng:

  • Module EDI GE
  • Bộ khử khí CO2 Dupont
  • Hạt mix-bed Tulsion MB1518

  3. Dịch vụ kỹ thuật

  • Kiểm tra hệ thống 01 lần/tháng, gửi báo cáo cho khách hàng
  • Định kỳ bảo dưỡng, thay thế hạt Mix-bed
  • Phương án nâng cấp công suất khi cần thiết