logo

Hệ thống RO 3m³/giờ - Nhà máy dược

 • 20/08/2021
 • Sản phẩm: Hệ thống RO 3m³/giờ

  Ứng dụng: Cung cấp nước cho nhà máy dược

  Thành phẩm: Nước tinh khiết công suất 3m³/giờ, Độ dẫn: <5μS/cm

  1. Sản phẩm sử dụng:

  • Màng RO Hydramem HM-4040-BWE

  3. Dịch vụ kỹ thuật

  • Hướng dẫn vận hành, lắp đặt cho khách hàng
  • Tư vấn định kỳ bảo dưỡng, thay thế vật liệu lọc cho hệ RO và các hệ thống khác