logo

Hệ thống RO 80m³/giờ

 • 03/08/2021
 • Sản phẩm: Hệ thống RO 80m³/giờ

  Ứng dụng: Cung cấp nước tinh khiết cho sản xuất linh kiện điện tử

  Công nghệ: Tiền xử lý bao gồm làm mềm, Hệ thống RO

  Thành phẩm: Nước tinh khiết công suất 80m³/giờ, Độ dẫn: <5μS/cm

  1. Công suất hệ thống:

  • Hệ tiền lọc: Công suất 120m³/giờ, nước thành phẩm sử dụng cho hệ thống RO
  • Hệ thống RO: Công suất 80m³/giờ, nước thành phẩm đạt  độ dẫn<5μS/cm

  2. Sản phẩm sử dụng:

  • Than hoạt tính Trà Bắc
  • Hạt nhựa làm mềm nước Tulsion T42 Na
  • Màng RO Hydramem

  3. Dịch vụ kỹ thuật

  • Kiểm tra hệ thống 01 lần/tháng, gửi báo cáo cho khách hàng
  • Định kỳ bảo dưỡng, thay thế vật liệu lọc