logo

Hệ thống RO & DI 10m³/giờ - Nhà máy điện tử

 • 03/08/2021
 • Sản phẩm: Hệ thống RO & DI 10m³/giờ

  Ứng dụng: Cung cấp nước siêu tinh khiết cho Nhà máy sản xuất Linh kiện điện tử, Mặt kính các thiết bị cầm tay.

  Công nghệ: Tiền xử lý bao gồm làm mềm, RO 2 cấp, Hệ thống EDI, Hệ thống Mix-bed Polisher.

  Thành phẩm: Nước siêu tinh khiết (Ultrapure water) hay nước DI với công suất 10m³/giờ, Điện trở: 18.25 MΩ / cm

  1. Công suất hệ thống:

  • Hệ tiền lọc: Công suất 30m³/giờ, nước thành phẩm sử dụng cho hệ thống RO, hệ thống làm mát trung tâm
  • Hệ thống RO 2 cấp: Công suất 15m³/giờ, nước thành phẩm đạt  độ dẫn<5μS/cm
  • Hệ thống EDI: Công suất 12m³/giờ, nước thành phẩm đạt điện trở > 15 MΩ / cm
  • Hệ thống Mix-bed Polisher: Công suất 10m³/giờ, nước thành phẩm đạt điện trở > 18.25 MΩ / cm

  2. Sản phẩm sử dụng:

  • Than hoạt tính Trà Bắc
  • Hạt nhựa làm mềm nước Tulsion T42 Na
  • Lõi lọc microfilter Pall CLR 140
  • Màng RO Dupont Filmtec (DOW)
  • Hạt mix-bed Tulsion MB115

  3. Dịch vụ kỹ thuật

  • Kiểm tra hệ thống 01 lần/tháng, gửi báo cáo cho khách hàng
  • Định kỳ bảo dưỡng, thay thế vật liệu lọc