logo

Hệ thống lọc tổng tòa nhà - 75m³/giờ

 • 03/08/2021
 • Sản phẩm: Hệ thống lọc tổng tòa nhà công suất 75m³/giờ

  Ứng dụng: Cung cấp nước cho sinh hoạt và nước cho hệ thống Cooling/Chiller

  Công nghệ: Lọc đục, khử sắt; Than hoạt tính; Làm mềm nước

  1. Công suất hệ thống: 75 m³/giờ

  2. Sản phẩm sử dụng:

  • Than hoạt tính Trà Bắc
  • Hạt nhựa làm mềm nước Tulsion Thermax T42 Na

  3. Dịch vụ kỹ thuật

  • Kiểm tra hệ thống 01 lần/tháng, gửi báo cáo cho khách hàng
  • Định kỳ bảo dưỡng, thay thế vật liệu lọc